Problem Çözme Panosu

Kullanım Alanı: Sahada Problem Çözme

Teslimat Bilgisi: Ücretsiz Kargo

Teslimat Zamanı: 10 Gün + Kargo

Fiyat: 1100 + KDV

Sipariş İçin: info@yalinsupermarket.com veya 0850 520 07 71

PROBLEM ÇÖZME

Problem çözme, çeşitli zamanlarda ya da süregelen bir durumda karşımıza çıkan güçlüklerin giderilmesidir. Öğrenilebilen ve pratik yaptıkça geliştirilebilen bir beceridir. Problem, analitik olarak ele alınır ve çeşitli tekniklerden yararlanılır. Bir problemi çözebilmek için önce mevcut durumu sonra da aslında olması gerekeni iyi bir şekilde anlamamız gerekir.

Problem Çözme uygulamalarında yapılan en büyük yanlışlardan biri çalışmaya saha çalışanlarının dahil edilmemesidir. Yalınsüpermarket’in bir ürünü  olan problem çözme panosu kronik problemlerin sahada takım çalışması ile çözümü için tasarlanmıştır.

PROBLEM ÇÖZME ADIMLARI

Etkili bir şekilde problem çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Problemin tanımı: Problem çözme sürecinin en önemli adımı, neyi çözmeye çalıştığımıza doğru bir yanıt bulmaktır. Problem, konuyu hiç bilmeyen birisinin anlayabileceği şekilde net ve ölçülebilir olmalıdır.
 • Problem nedir (Fotoğrafla tanımlanabiliyorsa kullanılması tavsiye edilir)?
 • Problemi nasıl keşfettiniz?
 • Problem ne zaman başladı ve ne zamandır devam ediyor?
 • Daha önce meydana geldiyse nasıl çözüldü?
 • Daha önceki çözümler neden etkili olmadı?

gibi sorulara yanıt aranabilir. Problem tanımı verileri, kök nedenleri test etmek için gereken zemini hazırlar.

Yalınsupermarket tarafından dizayn edilmiş olan Problem Çözme Panosu’nda tanımlamada kullanılmak üzere bir A4 fotoğraf alanı oluşturulmuştur.

Neden-Sonuç Analizi ve Pareto Analizi problemi tanımlamada sık kullanılan yöntemlerdendir.

 1. Acil aksiyonlar: Sorunun başka bir şeye yansımaması için gerekli faaliyetler tanımlanır ve gerçekleştirilir. Kök nedeni hedeflemeyen ilk temel faaliyetlerdir. İlk toplanan verilere göre seçilir. Uygulama süresince takip edilir ve yerini daha sonra asıl düzeltici faaliyetlere bırakır.
 2. Problemin kırılımı: Sorunu netleştirmek veya tam olarak anlamak için hangi verilerin mevcut veya gerekli olduğuna karar vermek gerekir. Sorunu netleştirmek için ek kaynaklar gerekli ise doğru kaynakları bulmak ve bir ekip oluşturmak için sorunu liderinize yükseltin. Sorunun bulunduğundan ve bir sonraki işlem adımına geçilmediğinden emin olun.
 3. Hede
 4. f belirleme: Bu adımda;
 • Son hedef veya istediğiniz gelecek durumu nedir?
 • Bu sorunu çözerseniz ne yapacaksınız?
 • Bu problemi çözmek için istenilen zaman çizelgesi nedir?

gibi sorulara yanıt aranabilir.

 1. Kök Ne
 2. den Analizi: Hedef duruma ulaşılmasını engelleyen nedenler kök nedenlerdir ve problemin gerçek nedenleridir. Ortada bulunan görünür nedenlerin altında yatan kök nedenler tespit edilmeye çalışılır. Kök nedenler ortadan kaldırıldığında sorunun çözüme ulaşması gerekir.
 3. Aksiyonlar: Kök nedeni ortadan kaldıracağı düşünülen faaliyetlerdir ve kalıcı çözümler getirilir. Çözüm için alınması gereken aksiyon açık olmalıdır. Değilse henüz kök nedene ulaşılamamış demektir. Gerçekleştirilmesi gereken birden fazla aksiyon olabilir.
 4. Aksiyonların doğrulanması: Bu süreçte elde edilen sonuçlar gözlenmeli ve elde edilen sonuçlara bakılarak hedefe ulaş
  ılıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir.
 5. Standartlaştırma: Aksiyonların gerçek anlamda işe yaraması için çözümün kalıcı olması ve problemin tekrarlanmaması gerekmektedir. Elde edilen yeni durum, prosesin bir parçası haline gelmelidir.